+31 (0)6 1413 5474 info@bouwkundigadvies.nl

Funderingsherstel

 

Bouwkundig Adviesbureau de Jong heeft zich vanaf het begin bezig gehouden met funderingsherstel en is bekend met de vele mogelijkheden die er zijn voor het uitvoeren van funderingsherstel.

Funderingsherstel is de afgelopen jaren een steeds groter wordend item in Nederland.

De benaming funderingsherstel wil alleen niet altijd zeggen, dat de bestaande fundering hersteld wordt. De bestaande fundering wordt niet vervangen, maar er wordt een nieuwe fundering aangebracht die de functie van de bestaande fundering overneemt.

Oorzaken die leiden tot funderingsherstel

Er zijn vele oorzaken waarom een bestaande fundering niet meer voldoet en panden schade ondervinden door het ongelijkmatig zakken van de fundering.

Alle gebouwen voor +/- 1965, gebouwd op veengronden, gefundeerd op houten palen van +/- 7,00 m kunnen en mogen zakken. Dit komt omdat veengronden inklinken.
Zolang het zakken van een pand gelijkmatig gebeurd, is er niets aan de hand. Zodra schade ontstaat omdat een deel van het pand harder zakt, spreken we van zettingsverschil, wat schadelijk is voor het pand. Een voorbeeld van het zettingsverschil bij een woning is als de bestaande houten begane grondvloer bol staat.
De fundering onder de buitenmuren zakt door het hoge gewicht sneller dan de fundering onder de houten vloer. Dit is een eerste aanwijzing dat er problemen zijn met de fundering en er in de toekomst schade kan ontstaan. Ook scheuren in gevels kunnen wijzen op een probleem met de fundering.

Scheefstand van een pand is een duidelijke indicatie dat er een probleem kan zijn met de fundering.
In onder andere de Zaanstreek, Haarlem en Dordrecht is funderingsherstel in het nieuws gekomen door de grenen “palenpest”, waarbij grenen palen worden aangetast door een bacterie en hierdoor de draagkracht van de houten paal afneemt. Dit is een proces van vele jaren, en hier is veel onderzoek naar gedaan. Daarnaast zijn er vele (monumentale) panden in bijvoorbeeld Amsterdam, waarbij schade aan de fundering ontstaat door aanpassing van grondwaterstand.

“Bouwkundig Adviesbureau de Jong is u graag tot dienst tijdens
het funderingsherstel van uw woning”

In het verleden werden woningen gebouwd die voor de toenmalige gebruikers prima voldeden. De muren waren vaak gemetseld als massief metselwerk zonder isolatie en de daken waren simpel uitgevoerd met hout en pannen.
Tegenwoordig worden deze woningen verbouwd naar onze huidige wooneisen. Extra binnenwanden worden geplaatst voor isolatie, het dak wordt geïsoleerd, er wordt een badkamer geplaatst of de bestaande badkamer wordt vergroot met ligbad en mooie tegels.
Al dit extra gewicht is voor de fundering een extra belasting, hier werd vroeger geen rekening mee gehouden. Ook de invloed van de bodem onder de woning werd niet altijd meegenomen. Het inklinken van veengronden heeft een negatieve invloed op het draagvermogen van de bestaande palen. Dat wil niet zeggen dat de toenmalige adviseurs/ontwerpers fouten hebben gemaakt. Met de toenmalige kennis werd naar eer en geweten een fundering berekend. Door de heden
daagse techniek weten wij inmiddels veel meer over hoe grond zich gedraagt en wat voor fundering het beste is voor een gebouw.

Schade aan funderingen kan ook ontstaan door het vele ophogen van tuinen, aanleg van wegen of werkzaamheden in de diepere grondlagen (zoals vervangen riolering) in de nabijheid van woningen, maar ook zeker door trilling van zwaar (bouw)verkeer, Deze schade kan ontstaan ongeacht welke houtsoort voor de funderingspalen of wat voor funderingstype gebruikt zijn in het verleden.

 

 “Voor de uitvoering van het funderingsherstel werkt Bouwkundig Adviesbureau de Jong samen met gerenommeerde aannemers om zodoende niet alleen op papier maar ook in uitvoering
de hoogst mogelijke kwaliteit te behalen”

Belangrijke punten tijdens een funderingsherstel

 

  • Het is van belang dat de woning vooraf wordt bezichtigd om zodoende een juist beeld te krijgen van de bestaande situatie.
  • Funderingsherstel vindt vaak plaats in bewoonde woningen waardoor bij het ontwerpen van een constructieve oplossing rekening gehouden dient te worden met de blijvende aanwezigheid van de bewoner ten tijde van de uitvoering. De trap zal in de meeste gevallen tijdens de uitvoering blijven staan, om te zorgen dat de bewoner bijvoorbeeld op een bovenverdieping kan blijven wonen. Om de kosten voor de opdrachtgever zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk dat dure elementen zoals een keuken of een open haard blijven staan. Hierdoor heeft de opdrachtgever geen herstelkosten voor het terugplaatsen hiervan.
  • Het is een uitdaging om een plan te ontwerpen waarbij de kosten voor de opdrachtgever zo laag mogelijk blijven en de kwaliteit van de nieuwe fundering zo hoog mogelijk is. Een samenspel tussen keuze paaldiameter, juiste lengte paal en draagconstructie zijn een uitdaging voor de constructeur, dus voor ons bureau.

Indien u een vrijblijvend adviesgesprek wilt hebben omtrent de fundering van uw woning of andere bouwkundige zaken, neem dan contact met ons op

Klik hier

Meer informatie over funderingsherstel is te vinden op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsherstel kcaf.nl