+31 (0)6 1413 5474 info@bouwkundigadvies.nl

EXPERTISE

 

De expertise van bouwschade en andere bouwkundige problemen, kunt u overlaten aan Bouwkundig Adviesbureau de Jong. U kunt hierbij denken aan een conflict tussen opdrachtgever en aannemer, schade door werkzaamheden e.d.

Bij alle soorten van bouwschade kan Bouwkundig Adviesbureau de Jong worden ingeschakeld. Wij achterhalen de oorzaak en taxeren eventueel de hoogte van het schadebedrag. Nauwkeurig wordt de schade geïnventariseerd en alle noodzakelijke onderhoud- en/of vervangingshandelingen worden in een expertiserapport vastgelegd. Met het expertiserapport kunt u de schade bij uw verzekeraar of tegenpartij onderbouwen en verhalen.

Indien noodzakelijk wordt tijdens het onderzoek en het maken van rapportage gebruik gemaakt van onafhankelijke adviesbureaus.
Bouwkundig Adviesbureau de Jong kan u tevens begeleiden bij juridische procedures

 

Expertise omvat de volgende werkzaamheden:

  • Schaderapportage
  • Deskundigadvies bij rechtbanksituaties
  • Deskundigadvies bij verzekeringssituaties
  • Controle van constructieadviezen van andere bureau’s

Naast expertise kan Bouwkundig Adviesbureau de Jong de bouw begeleiden, waarbij u kunt denken aan controle offertes, verstrekken van opdrachten aan aannemer en onderaannemers, bouwplanning, aansturen derden en voorzitten van bouwvergaderingen.

 

“Bouwkundig Adviesbureau de Jong staat u graag bij tijdens de expertise van bouwschade en andere bouwkundige problemen. Ook voor begeleiding bij juridische procedures
kunt u contact met ons opnemen”